Článek 13 EP – jak rozbít internet

K politice se téměř vůbec nevyjadřuju ale tohle téma je mě nadzvedlo ze židle protože zasahuje podstatně do funkčnosti internetu jak jej znám dnes.

 

 

 

Za vším jsou snahy o reformu stávajícího copyright systému, který jak všichni víme se v dnešním online světe příliš nechytá. Svůj lví podíl na tom mají zastarelé struktury držitelů práv, kterým tento stav vyhovuje a neochota jeho změny. Je to přímý útok na velké platformy jako je Facebook a Google, kteří žijí z uživatelsky generovaného obsahu ke kterému přilepují svojí reklamu. Nicméne jako vždycky je systém zneužit k self-promo pomocí obsahu někoho jiného, který neměli zalicencovaný a tím se fakticky dopustili porušení duševního vlastnicví. Až sem s tím souhlasím, že krást cizí obsah se nemá, nicméně jak vidno tak držitelé práv to chtěji posunout na vyšší level. Větší část nákladů přesunou hezky na provozovatele a zisky pak k sobě. Pokusy o to zatrhnout velkým online společnostem přístup k obsahu třetích stran se pokouší nějakou dobu Německo i Francie tím že např. Google nesmí brát úryvky článků z místních novin a dávat je do své služby Google News.

Článek 13

V kapitole 2 nazvané “Některé způsoby užití chráněného obsahu online službami” na straně 26 českého překladu znění návrhu obsahuje tyto 3 odstavce (převzato z návrhu):

 1. Poskytovatelé služeb informační společnosti, kteří ukládají velké množství děl a
  jiných předmětů ochrany nahrávaných jejich uživateli a zpřístupňují je veřejnosti,
  přijmou ve spolupráci s nositeli práv opatření, která zajistí fungování dohod
  uzavřených s nositeli práv ohledně užití jejich děl nebo jiných předmětů ochrany
  nebo která zabrání tomu, aby byla prostřednictvím jejich služeb dostupná díla nebo
  jiný předmět ochrany, který nositelé práv na základě spolupráce s poskytovateli
  služeb identifikují. Tato opatření, např. používání účinných technologií rozpoznávání
  obsahu, musí být vhodná a přiměřená. Poskytovatelé služeb poskytují nositelům práv
  dostatečné informace o fungování a zavedení těchto opatření a případně jim podávají
  i odpovídající zprávy o rozpoznání a užití děl a jiných předmětů ochrany.
 2. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé služeb uvedení v odstavci 1 zavedli
  mechanismy pro vyřizování stížností a zjednání nápravy, které budou uživatelům k
  dispozici v případě sporů o uplatňování opatření uvedených v odstavci 1.
 3. Členské státy případně umožní spolupráci poskytovatelů služeb informační
  společnosti s nositeli práv prostřednictvím dialogů se zúčastněnými stranami, aby
  vymezily osvědčené postupy, jako jsou vhodné a přiměřené technologie
  rozpoznávání obsahu, mimo jiné s přihlédnutím k povaze těchto služeb, dostupnosti
  technologií a jejich účinnosti s ohledem na technologický vývoj.

Co s tím?

Takto napsaný zákon dává moc do rukou velkých držitelů práv nikoliv však tvůrcům nad tím jaký obsah se dostane na internet. Dělá se to způsobem, kdy se nahraný obsah nejdříve prověří vůči nějaké databázi vzorů kterou poskytnou držitelé práv. V současnosti takový systém má např. YouTube (Content ID) jenže to není neprůstřelné vzhledem k tomu že dochází k označování obsahu, který s vzorem vůbec nesouvisí. Mně se to stalo několikrát taky např. když jsem měl na videu natočenou šumící vysílačku (youtube) a přesně tuto 3 vteřinovu šumící část si nárokovala nějaká firmička z Německa zastupující nějakou hudební skupinu. Po podání stížnosti svůj nárok stáhli ale trvalo to skoro měsíc s 2 odvoláními (rok 2013).

Stejně jako nyní toto bude konkurencí použito k odstraňování nepohodlného obsahu. Problém to je především pro malé entity (firmy, jednotlivci) protože se nejhůře brání a u nich je naprosto klíčové aby svůj obsah dostali k co nejvíce lidem v co nejkratším čase. Systém je ale nastaven tak, že této první vlně brání a dovolat se kontroly trvá neúnosně dlouho. Než se to prověří tak je hlavní vlna fuč “damage has been done” a všichni krčí rameny. Tvůrce nedostane nic a hoster obsahu vesele kasíruje vzhledem k tomu, že uživatel často klikne na další relevantní obsah u kterých reklama je zapnutá.

Jsou 2 weby www.saveyourinternet.eu a OpenMedia prostřednictvím kterých můžeze získat kontakt na naše České zástupce v Evropském parlamentu a zanechat jim zprávu. Na sociálních sítích používejde hashtag #SaveYourInternet #DeleteArt13 a pokud vám na tom záleží tak šiřte tyto informace dál.

 

(zdroje: Lupa.cz, saveyourinternet.eu, České znění návrhu z webu europa.eu)

 

Štítky , , , .Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *